Manifest

Oost-Gelderland kent naast een prettige woon- en werkomgeving tal van goede voorzieningen, gedragen door een bevolking die veel voor elkaar over heeft!

Sommige voorzieningen kunnen beter, bijvoorbeeld de verkeersverbindingen, en daar wordt dan ook hard aan gewerkt. Ook aan de instandhouding van de gezondheidszorg wordt gewerkt. En daar wringt het jammer genoeg. Het gebied kent nu twee goed functionerende en financieel gezonde ziekenhuizen, terwijl huisartsen en tandartsen er (nog) in slagen om vacatures vervuld te krijgen. Wanneer het gaat om de lange termijn is het maar de vraag of dit alles in stand en op het noodzakelijke niveau kan blijven.

Demografische en financiële ontwikkelingen zullen bepalend zijn, evenals medisch-specialistische richtlijnen en beperkt beschikbaar (specialistisch) medisch personeel.
Als samenleving invloed uitoefenen op besluiten die deze toekomst gaan bepalen is dan ook, zeker nu, van groot belang. Niet afwachtend aan de kant blijven staan maar ons als inwoners van het gebied door samenwerking sterk maken voor onze toekomst. Om die reden hebben betrokken inwoners elkaar gevonden in het burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland.

Burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland
Het burgerinitiatief heeft gekozen voor het doel; ‘het bevorderen van duurzame en nabije gezondheidszorg in ons gebied’. Dat doel willen wij bereiken door:

  • Samenwerking te stimuleren
  • Draagvlak te bevorderen
  • Informatie te verschaffen
  • Het hele gebied als uitgangspunt te nemen
  • Ondersteuning te geven aan initiatieven die het voornoemde doel tot stand brengen
  • Invloed uit te oefenen op overheden en instanties.

Vooralsnog geeft het burgerinitiatief, gegeven de recente ontwikkelingen, prioriteit aan de toekomst van de ziekenhuiszorg in onze regio.


Werkgebied Gezond Oost-Gelderland
Het werkgebied van het initiatief is gelegen aan de oostzijde van de provincie Gelderland en wordt in het noorden begrensd door de provinciegrens met Overijssel, in het oosten door de grens met Duitsland, in het zuiden door de rivier de Rijn en het westen door de rivier de IJssel.