Gezond Oost-Gelderland dringt aan op Regio Visie Gezondheidszorg

P E R S B E R I C H T

Kom in actie en geef uw mening

Het burgerinitiatief Gezond Oost-Gelderland betreurt de mening van de Raad van Toezicht van Santiz dat er zo spoedig mogelijk een onderzoek moet worden gestart naar de gevolgen van het ontvlechten van de fusie tussen Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk en het Slingelandziekenhuis in Doetinchem.

In de tijd dat beide ziekenhuizen keihard werken om de Covid-19 pandemie de baas te blijven, wordt er tijd genomen om een keiharde belangenstrijd uit te vechten. Dat ontvlechten is de mening van de ondernemingsraad van Santiz, zoals de samenwerkende ziekenhuizen sinds de fusie heten. Het is de mening van de Stichting Behoud SKB.

Demografische en financiële ontwikkelingen zullen voor een goede regionale voorziening bepalend zijn, evenals medisch-specialistische richtlijnen en het kunnen vervullen van vacatures van het beperkt beschikbaar (specialistisch) medisch personeel.

Dat er grote meningsverschillen zijn is duidelijk. Dat er, door op twee locaties te opereren, een ongelukkige situatie is ontstaan mag helder zijn. Helaas is steeds meer oog voor eigen belang en raakt het gezamenlijke belang op de achtergrond.

Met lege handen achterblijven

Maar wat gaat deze belangenstrijd voor de inwoners van Oost-Gelderland opleveren? Dat er straks twee minimale voorzieningen achterblijven omdat er onvoldoende capaciteit overblijft om medisch gezien optimale kwaliteit te leveren? Blijven de inwoners met lege handen achter?

Een regio met bijna 300.000 inwoners die weer eens laat zien dat men er niet in slaagt om de eensgezindheid op te brengen om te vechten voor goede eigen voorziening in de streek. Een regio die erin slaagt de spil uit de gezondheidsvoorzieningen te halen. En dat in een tijd waarin het duidelijker is dan ooit tevoren dat een goede gezondheidszorg essentieel is.

Belangrijker echter is de vraag of men ook ergens vóór kan en wil zijn! Een visie over de gezondheidszorg ontbreekt op dit moment terwijl dit voor het behoud van goede voorzieningen in de gezondheidszorg in Oost-Gelderland van groot belang is. Het heeft er op dit moment alle schijn van dat het korte termijn eigenbelang het gaat winnen van het duurzame gezamenlijke belang.

Het is nog niet te laat

Wij doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en roepen: “Stop met deze heilloze ingeslagen weg en lever een bijdrage aan de Regiovisie Gezondheidszorg alvorens onomkeerbare stappen te zetten”.

“Wij verwachten hiermee te bewerkstelligen dat voorstanders van defuseren zich dan zullen gaan inspannen voor een goede gezondheidszorg voor geheel Oost Gelderland in plaats van een deel van het gebied en doen een beroep op alle betrokkenen in Oost-Gelderland; blijf niet afwachten en blijf niet aan de kant staan, laat uw mening horen. De samenleving kan invloed uitoefenen op besluiten die de toekomst bepalen. Wij vragen alle zorgprofessionals, alle zorginstellingen en alle inwoners om zich te laten horen. Doe mee en geef uw mening en lever daarmee een bijdrage aan een duurzame gezondheidszorg in Oost-Gelderland”.

Reageer via e-mail info@gezond-og.nl of via de contactpagina van deze website www.gezond-og.nl